NDU Banner


Ano ang Senior High School?


Ang SENIOR HIGH SCHOOL (SHS) ay ang dalawang huling taon ng K12 Program. Sa ilalim ng Senior High School, lahat ng mag-aaral ay makikinabang sa isang Core Curriculum o mga paksang pangkalahatan at mga paksang kapares sa pinili nilang track.
May APAT na TRACKS ang Senior High:
 • ACADEMIC TRACK
 • TECHNICAL-VOCATIONAL LIVELIHOOD
 • SPORTS TRACK
 • ARTS AND DESIGN TRACK
Mayroong tatlong STRAND sa ACADEMIC TRACK:
 1.  ABM Strand (accountancy, Business and Management, GAS Strand (General Academic Strand)
 2.  STEM STRAND (Science, Technology, Engineering and mathematics)
 3.  HUMSS Strand (Humanities and Social Sciences)
Mayroong apat na STRANDS sa TECHNICAL-VOCATIONAL LIVELIHOOD TRACKS:
 • Animal Production
 • Home Economics
 • Industrial Arts
 • Information and Communication Technology
Mayrrong anim na STRANDS sa ARTS & DESIGN TRACKS:
 • Arts Production-Visual Arts
 • Arts Production-Media Arts
 • Arts Production-Literary Arts
 • Performing Arts (Music)
 • Performing Arts (Dance)
 • Performing Arts (Theater)
Mayroong apat STRANDS sa SPORTS TRACK:  
 • Student-Athlete Enhancement
 • Practice Officiating and Tournament Management
 • Practice Coaching
 • Fitness/Sports and Recreation Leadership

School Events

No events found