NDU Banner

 

Paano tinutukoy ang Senior High School Track na Iaalok sa isang lugar?
Nakabatay sa pangangailangan at kakayahan ng komunidad at interes ng mag-aaral ang uri ng track na iaalok sa isang lugar.

 

Anu-ano ang mga benepisyo ng Senior High School?
Magkakaroon ng sapat na kaalaman at kasanayanang bawat Senior High School graduate. Sa SHS, magiging handa sila para sa trabaho negosyo o kolehiyo.

 

Paano pipili ng SHS Track?
Sasailalim sa pagtatasa ang mga mag-aarl upang matukoy ang kanilang kakayahan at interes. Kasama rito atitude test, career asssessment exam, occupational Interest inventory o career advocacy program. 

 

Paano maapektuhan ng SHS  ang aking pag-aaral sa kolehiyo?
Sinisiguro ng Senior High School na mayroon kang sapat na kaalaman, kakayahan at kasanayan na kinakailangan para sa kolehiyo.

         

Paano maaapektuhan ng K to 12 ang kurikulum ng kolehiyo?
Mababawasan ang bilang ng mga unit ng General Education Curriculum. Matatanggal mula General Education Curriculum ang mga kursong nakuha na sa Basic Education.

 

Ano ang VOUCHER PROGRAM?

Magbibigay ang pamahalaan ng tulong pinansiyal sa mga Grade 10 completer mula sa pampubliko at pribadong JUNIOR HIGH SCHOOL(JHS)  upang makapag-arl sila ng Senior High School sa isang:

  1. Pribadong high school,
  2. Pribadong unibersidad o kolehiyo,
  3. State o local Unibersidad o kolehiyo o sa
  4. Technical-vocational school simula School Year 2016-2017. 

Layunin ng programang ito na palawigin ang kakayahan ng mga mag-aaral at ang kanilang pamilya na makapili ng paaralan o track sa Senior High School na naaayon sa kanilang mga pangangalaingan at layunin sa buhay.

 

Sino ang makikinabang sa VOUCHER PROGRAM na ito?
Lahat ng mga JHS  completer mula sa pampublikong paaralan at mga JHS completer mula sa pribadong paaralan na may Education Service Contracting (ESC) grantee ay agarang mabibigyan ng voucher. Maari ring mag-apply ang iba pang grantee mga JHS completer mula sa pribadong paaralan na hindi ESC grantee ngunit ito ay sakop ng ng karagdagang patakarang ilalabas ng DepEd para sa panukalang ito.

  • Makakatangap ng 100% voucher value ang mga completer mula sa pampublikong JHS na nagkakahalaga ng P17,500.00
  • Makakatangap ng 80% voucher value   ang ,ga dating ESC grantee na nagkakahalaga ng P14,000.00
  • Makakatangap ng 50% voucher value ang mga papasok sa State University o Local University/College ng nagkakahalaga ng P8,750.00

School Events

No events found